Vastuulauseke

Vastuulauseke (myyjän vastuu)

Jos hankittu tuote on virheellinen, ovat voimassa lailliset kuluttajasuojasäädökset: eli myyjän vastuu ostohetkellä olleista virheistä kahden vuoden ajan tavaran vastaanottamisesta. Tästä poiketaan seuraavaasti.

Jos asiakas on yrittäjä:

  • epäolennainen vika ei oikeuta asiakasta saamaan korvauksia
  • myyjä valitsee korvaustavan
  • jos tavara on uusi (ei käytetty), myyjän vastuu on voimassa yhden vuoden
  • jos tavara on käytetty, ei vioista yleisesti ottaen voi saada korvauksia
  • vastuuaika ei ala alusta, jos vikavastuun vuoksi on asiakkaalle toimitettu korviketavara

 

Jos asiakas on kuluttaja, on myyjän vastuu käytetyllä tavaralla yksi vuosi tavaran vastaanottamisesta alkaen.

 

  • jos vika on aiheutunut tavaran käytöstä sen tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisella tavalla,
  • jos kyseessä on elämän, ruumiin tai terveyden vahingoittuminen, joka on aiheutunut myyjän tai myyjän edustajan tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta,
  • jos kyseessä ovat muut vahingot, jotka ovat aiheutuneet myyjän tai myyjän edustajan tahallisesta tai huolimattomasta laiminlyönnistä, tai jos
  • myyjä on vilpillisesti vaiennut viasta.

 

Kuljetusvauriot: Pyydämme asiakkaita tekemään valitus kuljetuksessa aiheutuneista vaurioista ja ilmoittamaan asiasta meille.

Lue myös kohdat Peruutusoikeus ja Sopimusehdot.